GDPR POLITIKA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V Galeriji Gosposka d.o.o, Gosposka ulica 8, 2000 Maribor ( v nadaljevanju Galerija Gosposka ), se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti našega podjetja. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko, v sled česar izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Predstavitev upravljalca

Galerija Gosposka d.o.o., Gosposka ulica 8, 2000 Maribor, je podjetje, ki se ukvarja z nepremičninsko in storitveno dejavnostjo, trgovino, in gostinstvom.

Našim strankam ponujamo pester gostinski izbor v restavracijah Rožmarin, Steakhouse, La Pizzerija in Gostilna Maribor. Prav tako so naše storitve in blago, strankam dostopne preko spleta na naslovu www.rozmarin.si, www.steakhouserozmarin.si, www.lapizzeria.si, www.gostilnamaribor.si., www.mariborfriendlyhome.com, www.maribormarket.com. Galerija Gosposka prav tako upravlja s Hotelom Maribor in spletno stranjo www.hotelmaribor.si .

V družbi Galerija Gosposka se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Pomen izrazov

Lastnik in upravljavec zgoraj omenjenih spletnih strani je podjetje Galerija Gosposka d.o.o.. Obiskovalec, uporabnik ali registrirani uporabnik spletne strani ali spletne trgovine je vsaka oseba, ki obišče omenjene spletne strani.

Katere podatke zbiramo

Ko se prijavite v naš klub ugodnosti ali na prejemanje e-novic, izpolnite kontaktni obrazec s katerim v sistem vnesete svoje ime, priimek, naslov, rojstni datum, e-poštni naslov in telefon, skratka podatke, ki omogočajo nadaljnjo komunikacijo.

Za potrebe opravljanja storitve spletna trgovina, upravljalec zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke:

ime, priimek, naslov za dostavo
naslov elektonske pošte
telefonsko številko
naziv podjetja in davčno številko, če je kupec pravna oseba
ostale podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletnem mestu Maribor Food & Wine Market

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

Namen zbiranja poslovnih podatkov na spletnih straneh je poslovne narave in sicer:

V primeru, da izpolnite obrazec se strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na podlagi legitimnega interesa družbe. Galerija Gosposka v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom sodelovanja, obveščanja o dogodkih, ponudbah.

V primeru, da se prijavite na naše e-novice, nam s tem dovolite, da vam periodično pošiljamo e-poštna sporočila. Iz liste e-poštnih novic se lahko kadarkoli odjavite. Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje svojih e-novic do prejetja odjave od prejemanja in ga ne bomo posredovali tretjim osebam. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

V primeru nakupa v naši spletni trgovini bomo osebne podatke uporabnikov uporabili izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, vodenje računov, ponudb ipd.) in ostalo potrebno komunikacijo. Podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Zbiratelj podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam in jih ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabnikom. Zbiratelj lahko vaše podatke razkrije le, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Pogodbenemu partnerju za izvajanje dostave bo Upravljalec zaupal le podatke vezane na dostavo izdelkov, kupljenih v spletni trgovini.

Uporabniki in registrirani uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati od ponudnika storitev, da njihove osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov ponudnika.

Rok hrambe osebnih podatkov

Galerija Gosposka bo posredovane osebne podatke shranjevala in uporabljala le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 30 dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vedno hranimo zgolj nujno potrebne podatke. Naše spletne strani gostujejo na varnem spletnem strežniku in so podvržene rednim varnostnim pregledom.

Vaše podatke uporabljamo izključno za zgoraj opisane namene in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

Pravice posameznikov:

Pravica, da od podjetja Galerija Gosposka kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevate:

Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
namene obdelave,
vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki .doc ali .xls (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
Popravek netočnih osebnih podatkov.

Omejitev obdelave, kadar:
oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način na vas znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem sporočilu.

Pravica, da zoper upravljavca vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

S to politiko zasebnosti vas seznanjamo, da lahko s pisno zahtevo, poslano na naslov: Galerija Gosposka, Gosposka 8, 2000 Maribor, s pripisom »za GDPR«, zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami ter zahtevate prenos podatkov.

Seznanjeni ste, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnete le v primeru, da dokažete, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjeni ste, da mora upravljavec na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontakt

Če želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Galerija Gosposka d.o.o., nam lahko pišete na, npr. rozmarin@rozmarin.si