Objavljene vsebine so last podjetja Galerija Gosposka d.o.o.  in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletne trgovine.

Kakršna koli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delov ni dovoljena. Lastnik spletne trgovine ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Podjetje Galerija Gosposka d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletne trgovine in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin te trgovine.

Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin niti za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin.

Podjetje Galerija Gosposka d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb objavljenih vsebin. Podjetje bo z vsemi podatki, zbranimi na spletnem mestu, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.